Regulamin

Niniejsze warunki mają zastosowanie do tej strony internetowej, firmy powiązanej z tą witryną i wszystkich innych witryn internetowych tej firmy, zwanej dalej JuanPescador.

JuanPescador ułatwia użytkownikom prezentowanie i wyszukiwanie usług. Osoby fizyczne i firmy mogą mieć wzajemny kontakt za pośrednictwem tej witryny jako usługodawca i / lub klient. JuanPescador nie jest w żaden sposób zaangażowany w treść tego kontaktu, treść prezentacji ani żadne zobowiązania, które mogą z niego wynikać. Oprócz przestrzegania wzajemnych umów, użytkownicy sami są odpowiedzialni za przestrzeganie obowiązujących ich praw i przepisów.

JuanPescador może, bez wyjaśnienia lub powiadomienia i bez potwierdzenia jakiejkolwiek odpowiedzialności, odmówić użytkownikom dostępu do swojej strony internetowej i systemów, a także zablokować lub usunąć opublikowane treści od użytkowników.

W odniesieniu do funkcjonowania stron internetowych i ochrony danych użytkowników tych stron, JuanPescador jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań, aby zaprojektować i monitorować ochronę tych danych i prywatności, jak również według własnego uznania. Jeśli na tych stronach internetowych oferowane są dodatkowe usługi, takie jak płatność za usługi, będą one odbywać się na warunkach strony świadczącej te usługi.

JuanPescador jest zobowiązany do przejrzystej współpracy w razie potrzeby w rozwiązywaniu problemów i znajdowaniu rozwiązań. Jeżeli w tych witrynach internetowych oferowane są dodatkowe usługi, takie jak usługi płatnicze, będzie to odbywać się na warunkach strony świadczącej te usługi. JuanPescador jest zobowiązany do przejrzystej współpracy w rozwiązywaniu problemów i znajdowaniu rozwiązań.

Korzystając ze strony internetowej, oświadczasz, że zgadzasz się z niniejszymi warunkami.

Znajdź swoją pomoc